Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 4a). (PDF, 841.07Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). (PDF, 835.46Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). (PDF, 829.02Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). (PDF, 816.11Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). (PDF, 860.99Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). (PDF, 855.89Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). (PDF, 968.79Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). (PDF, 940.00Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
9 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej oraz w sprawie pomnika przyrody nieożywionej. (PDF, 1.28Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 2). (PDF, 829.52Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 1) (PDF, 997.86Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-17 projekt uchwały
12 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 105.82Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-07 projekt uchwały
13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok. (PDF, 103.68Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-07 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. (PDF, 112.98Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-07 projekt uchwały
15 Uchwała nr II/37/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (PDF, 942.50Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
16 Uchwała nr II/36/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (PDF, 931.42Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
17 Uchwała nr II/35/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (PDF, 804.04Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
18 Uchwała nr II/34/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (PDF, 806.05Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
19 Uchwała nr II/33/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (PDF, 821.76Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
20 Uchwała nr II/32/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (PDF, 815.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
21 Uchwała nr II/31/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (PDF, 495.31Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
22 Uchwała nr II/30/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (PDF, 983.45Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
23 Uchwała nr II/29/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Za Chmurką” (PDF, 1.16Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
24 Uchwała nr II/28/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (PDF, 1.14Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
25 Uchwała nr II/27/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (PDF, 640.19Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
26 Uchwała nr II/26/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o (PDF, 3.11Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
27 Uchwała nr II/25/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Kamień Pomorski do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie (PDF, 446.59Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
28 Uchwała nr II/24/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie (PDF, 749.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
29 Uchwała nr II/23/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim (PDF, 775.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
30 Uchwała nr II/22/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (PDF, 765.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
31 Uchwała nr II/21/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (PDF, 1.39Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
32 Uchwała nr II/20/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło (PDF, 540.46Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
33 Uchwała nr II/19/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy (PDF, 428.22Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
34 Uchwała nr II/18/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 228.16Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
35 Uchwała nr II/17/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 247.04Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
36 Uchwała nr II/16/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 211.48Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
37 Uchwała nr II/15/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty (PDF, 246.61Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
38 Uchwała nr II/14/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia składu Komisji Oświaty (PDF, 252.02Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
39 Uchwała nr II/13/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania (PDF, 297.49Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
40 Uchwała nr II/12/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej (PDF, 246.67Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
41 Uchwała nr II/11/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej (PDF, 254.09Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
42 Uchwała nr II/10/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania (PDF, 284.01Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
43 Uchwała nr II/9/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej (PDF, 247.23Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
44 Uchwała nr II/8/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej (PDF, 264.39Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
45 Uchwała nr II/7/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania (PDF, 286.74Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
46 Uchwała nr II/6/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 249.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
47 Uchwała nr II/5/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 248.12Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
48 Uchwała nr II/4/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej (PDF, 247.82Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
49 Uchwała nr II/3/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 232.64Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-06-05 uchwała
50 pkt 30 - projekt nr 5a - odst.od obow. przetarg (PDF, 544.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
51 pkt 29 - projekt nr 5 - najem (PDF, 913.44Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
52 pkt 28 - projekt nr 4 - najem (PDF, 811.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
53 pkt 27 - projekt nr 3 - dzierżawa (PDF, 809.01Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
54 pkt 26 - projekt nr 2a - odst. od obow. przetarg (PDF, 808.89Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
55 pkt 25 - projekt nr 2 - najem (PDF, 802.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
56 pkt 24 - projekt nr 1 - najem (PDF, 504.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
57 pkt 23 - nadanie nazwy drodze wew. (PDF, 1,002.75Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
58 pkt 22 - zmiana - ulica Za Chmurką (PDF, 1.17Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
59 pkt 21 - zmiana nazwy ulicy (PDF, 1.22Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
60 pkt 20 - zmiana wysokości udziałów (PDF, 704.12Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
61 pkt 19 - cennik Marina Kamień sp z oo. (PDF, 3.23Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
62 pkt 18 - delegat do R-XXI (PDF, 437.37Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
63 pkt 17 - dotacja Jarszewo (PDF, 808.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
64 pkt 16 - dotacja - Pałac Biskupi (PDF, 870.58Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
65 pkt 15 - projekt nr 2 - zmiana budżetu (PDF, 804.52Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
66 pkt 14- projekt nr 1 - zmiana budżetu (PDF, 1.61Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
67 pkt 13 - wynagrodzenie burmistrza (PDF, 561.82Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
68 pkt 12 - powołanie skarbnika (PDF, 430.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
69 pkt 11c - przewodniczący K. Skarg (PDF, 228.10Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
70 pkt 11b - skład K. Skarg (PDF, 222.69Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
71 pkt 11a - powołanie K. Skarg (PDF, 214.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
72 pkt 10c - przewodniczący K. Oświaty (PDF, 247.15Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
73 pkt 10b - skład K. Oświaty (PDF, 241.44Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
74 pkt 10a - powołanie K. Oświaty (PDF, 298.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
75 pkt 9c - przewodniczący K. Wiejskiej (PDF, 211.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
76 pkt 9b - skład K.Wiejskiej (PDF, 205.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
77 pkt 9a - powołanie K. Wiejskiej (PDF, 248.49Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
78 pkt 8c - przewodniczący K. Budżetowej (PDF, 248.22Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
79 pkt 8b - skład K. Budżetowej (PDF, 241.57Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
80 pkt 8a - powołanie K. Budżetowej (PDF, 290.50Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
81 pkt 7d - wiceprzewodniczacy K. Rewizyjnej (PDF, 251.96Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
82 pkt 7c - przewodniczący K. Rewizyjnej (PDF, 249.01Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
83 pkt 7b - skład K. Rewizyjnej (PDF, 241.59Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
84 pkt 7a - powołanie K. Rewizyjnej (PDF, 233.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 projekt uchwały
85 pkt 6 - sprawozdanie z działalności PiMBP w 2023 r. (PDF, 3.36Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 sprawozdanie
86 pkt 5 - Sprawozdanie - Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarz (PDF, 3.32Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
2024-05-21 sprawozdanie