Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
11 - rozwiń 1) dot. działalności spółki PGK, 2) dot. inwestycji przeprowadzonej w parku Jana Pawła II, dot. 3) dot. kontroli składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami interpelacja Monika Kosińska 2019-11-15 2019-11-29
10 - rozwiń dot. postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Staromiejskiej interpelacja Anna Kowalska 2019-09-27
9 - rozwiń 1) dot. szczepień ochronnych przeciw grypie, 2) dot. przeznaczenia działki po byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Jadwiga Cuber 2019-09-27
8 - rozwiń 1) funkcjonowanie szpitala, 2) koszt wynajmu obiektów na terenie gminy, 3) informacja dot. przejętych działek od Wojewody Zachodniopomorskiego, 4) oświetlenie uliczne, 5) sygnalizacja świetlna, 6) odnowienie pasów na przejściach dla pieszych, 7) remont ul. Dworcowej i Jedności Narodowej, 8) dzika plaża, 9) czwartkowe pikniki, 10) program naprawczy interpelacja Monika Kosińska 2019-06-28 2019-07-09
7 - rozwiń 1) dot. remontu świetlicy w Kukułowie, 2) dot. strajku nauczycieli, 3) ustawienia radaru w miejscowości Jarszewo zapytanie Michał Moskiewicz 2019-03-29 2019-04-12
6 - rozwiń 2 zapytania dot. strajku nauczycieli zapytanie Jadwiga Cuber 2019-03-29 2019-04-12
5 - rozwiń 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2019-02-22 2019-03-08
4 - rozwiń 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie Monika Kosińska 2019-02-01 2019-02-15
3 - rozwiń 1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu" zapytanie Anna Kowalska 2019-02-01 2019-02-15
2 - rozwiń 1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zapytanie Jadwiga Cuber 2019-02-01 2019-02-15
1 - rozwiń 1) farma wiatrowa w Jarszewie, 2) strefa ekonomiczna, 3) konflikt na stadionie po meczu Gryf-Vineta Wolin zapytanie Michał Moskiewicz 2018-12-28 2019-01-11