Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
101 - rozwiń dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
100 - rozwiń dot. zamieszczania informacji dot. realizowanych zadań i wydarzeń na stronie internetowej Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
99 - rozwiń dot. remontu świetlicy w Buniewicach interpelacja Monika Kosińska 2021-09-30 2021-10-14
98 - rozwiń 1) dot. przeglądu gwarancyjnego ścieżek w Parku Jana Pawła II, 2) dot. systemu zraszaczy w Parku Jana Pawła II, 3) oświetlenia klombu przy ul. Mickiewicza, 4) dot. oczyszczenia rowów przy ul. Lipowej, 5) dot. zamykanych pojemników na odpady przy ul. Wilków Morskich, 6) dot. remontu dachu kaplicy na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-09-30 2021-10-14
97 - rozwiń dot. drogi na Głaz Królewski interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-09-30 2021-10-14
96 - rozwiń dot. przeznaczenia dotacji przez gminę dla Kamieńskiego Domu Kultury na organizację ferii zimowych w 2020 r. interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
95 - rozwiń dot. oferty Kamieńskiego Domu Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
94 - rozwiń dot. prowadzenia zajęć przez Kamieński Dom Kultury po zniesieniu obostrzeń interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
93 - rozwiń dot. odpłatności za zajęcia organizowane przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
92 - rozwiń dot. organizacji zajęć wakacyjnych przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
91 - rozwiń dot. pozyskiwania środków zewnętrznych przez Kamieński Dom Kultury interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
90 - rozwiń dot. lokalizacji koszy ulicznych do segregacji odpadów interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
89 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
88 - rozwiń dot. jednostek stacjonujących na Marinie interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
87 - rozwiń dot. doprowadzenia wodociągu do miejscowości Grębowo interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
86 - rozwiń dot. zakupu wiat przystankowych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
85 - rozwiń dot. odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
84 - rozwiń dot. braku zmiany organizacji ruchu przy ul. Dworcowej i Jedności Narodowej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
83 - rozwiń dot. wiat na śmieci przy ul. Staromiejskiej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
82 - rozwiń dot. przeznaczenia budynku u zbiegu ulic Konopnickiej i Szczecińskiej interpelacja Monika Kosińska 2021-06-28 2021-07-12
81 - rozwiń 1) dot. drogi na Głaz Królewski, 2) dot. starego metalowego placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-06-28 2021-07-12
80 - rozwiń dot. zabezpieczenia ogólnodostępnych koszy na odpady interpelacja Anna Kowalska 2021-06-28 2021-07-12
79 - rozwiń dot. zabezpieczenia kiosku przy zbiegu ulic Jedności Narodowej i B. Chrobrego interpelacja Anna Kowalska 2021-06-28 2021-07-12
78 - rozwiń dot. przestawienia zegara regulującego oświetlenie ulic interpelacja Kazimiera Szymańska 2021-04-30 2021-05-14
77 - rozwiń 1) dot. naprawy studzienki kanalizacyjnej, 2) dot. umycia znaków drogowych, 3) dot. utrzymania rowów przy ul. Lipowej, 4) dot. odp. na interpelację złożoną w dniu 28 grudnia 2020r. interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-04-30 2021-05-14
76 - rozwiń 1) dot. drogi na ul. Orzeszkowej, 2) dot. drogi na Głaz Królewski, 3) dot. drogi w Grabowie, 4) dot. placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2021-04-30 2021-05-14
75 - rozwiń dot. zakupu ulicznych koszy do segregacji odpadów interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
74 - rozwiń dot. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego przez PGK interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
73 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2021-04-30 2021-05-14
72 - rozwiń dot. zajęcia pasa drogowego przez PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
71 - rozwiń dot. wniosków na pozyskanie dofinansowania złożonych przez gminę i jednostki podległe interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
70 - rozwiń dot. opłat za parking przy ratuszu interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
69 - rozwiń dot. umieszczania ważnych informacji na stronie internetowej Gminy interpelacja Monika Kosińska 2021-03-26 2021-04-09
68 - rozwiń 1) dot. systemu nawadniania w Parku Jana Pawła II, 2) dot. przeglądu gwarancyjnego w Parku Jana Pawła II, 3) dot. kontroli umowy na usługi komunalne, 4) dot. cmentarza wojennego, 5) dot. wykorzystania opłaty uzdrowiskowej interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2021-03-26 2021-04-09
67 - rozwiń 1) dot. braku organizacji 29 finału WOŚP, 2) dot. przetargu na odśnieżanie gminy interpelacja Jadwiga Cuber 2021-02-19 2021-03-04
66 - rozwiń dot. ilości jednostek stacjonujących na terenie spółki Marina Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2021-02-19 2021-03-04
65 - rozwiń dot. sposobu dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy interpelacja Monika Kosińska 2021-02-19 2021-03-04
64 - rozwiń 1) dot. wybudowania chodnika przy ul. Klasztornej, 2) dot. odśnieżania chodników i ulic na terenie gminy interpelacja Jacek Golusda 2021-02-19 2021-03-04
63 - rozwiń 1) dot. remontu i udostępnienia kaplicy na cmentarzu, 2) dot. udostępnienia toalety na cmentarzu, 3) dot. przeglądu Parku Jana Pawła II interpelacja Bożena Muńdziakiewicz 2020-12-28 2021-01-11
62 - rozwiń dot. inwestycji realizowanej przez KTBS Sp. z o.o. interpelacja Monika Kosińska 2020-12-28 2021-01-11
61 - rozwiń dot. utrzymania zimowego na terenie miasta i gminy interpelacja Monika Kosińska 2020-12-28 2021-01-11
60 - rozwiń dot. informacji nt. punktów przyjmujących odpady z gospodarstw rolnych zapytanie Monika Kosińska 2020-10-09 2020-10-21
59 - rozwiń dot. szczepień ochronnych przeciw grypie dla emerytów zapytanie Jadwiga Cuber 2020-10-09 2020-10-21
58 - rozwiń dot. postawienia zarzutów Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
57 - rozwiń dot. budowy kompostowni odpadów organicznych w Mokrawicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
56 - rozwiń dot. budowy nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
55 - rozwiń dot. sprzedaży lokali na kwartale dominikańskim zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
54 - rozwiń dot. nasadzeń oraz gwarancji na prace wykonane w ramach rewitalizacji Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
53 - rozwiń dot. organizacji przez KaDeK i MOSiR bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
52 - rozwiń dot. kosztu organizacji ferii zimowych organizowanych przez Kamieński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
51 - rozwiń dot. utworzenia kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim interpelacja Anna Kowalska 2020-09-04 2020-09-18
50 - rozwiń dot. umowy w spr. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
49 - rozwiń dot. kosztu usunięcia trzcin na "dzikiej plaży" przy ul. Wilków Morskich interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
48 - rozwiń dot. zamontowania lampy/halogenu przy ul. Piastowej interpelacja Anna Kowalska 2020-07-25 2020-07-09
47 - rozwiń dot. usunięcia niebezpiecznych elementów z placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2020-06-25 2020-07-09
46 - rozwiń dot. przeznaczenia pomieszczenia dla Sołectwa Górki interpelacja Jacek Socha 2020-06-25 2020-07-09
45 - rozwiń dot. możliwości korzystania z usług Uzdrowiska przez mieszkańców Kamienia Pomorskiego interpelacja Jadwiga Cuber 2020-06-25 2020-07-09
44 - rozwiń 1) dot. budowy chodnika przy ul. Klasztornej, 2) dot. budowy mieszkań przy ul. Okrzei, 3) dot. traktu spacerowego wzdłuż murów miejskich, 4) dot. utwardzenia placu przy ul. Wilków Morskich, 5) dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Wąskiej, 6) dot. rozdysponowania kostki brukowej interpelacja Jacek Golusda 2020-06-25 2020-07-09
43 - rozwiń dot. ilości zwodowanych jednostek na marinie w 2019 r. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
42 - rozwiń dot. działalności Marina Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
41 - rozwiń dot. prac konserwacyjnych wykonywanych na marinie technicznej zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
40 - rozwiń dot. przyznanych zniżek na Marinie w okresie pandemii zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
39 - rozwiń dot. zalania siedziby WOPR zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
38 - rozwiń dot. nasadzeń zastępczych w Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
37 - rozwiń dot. wyburzenia części budynku po byłym hotelu żeglarskim zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
36 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
35 - rozwiń dot. przeznaczenia oszczędności na przewozie dzieci do szkół w czasie epidemii interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
34 - rozwiń dot. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-05-28
33 - rozwiń dot. rozbiórki trybuny głównej na stadionie miejskim interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
32 - rozwiń dot. wykonania testów pracownikom przedszkoli interpelacja Anna Kowalska 2020-05-21 2020-06-04
31 - rozwiń dot. zmiany uchwały zmieniającej limit sprzedaży mieszkań komunalnych interpelacja Kazimiera Szymańska 2020-05-21 2020-06-04
30 - rozwiń dot. uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Wolińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
29 - rozwiń dot. informacji nt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
28 - rozwiń dot. segregacji odpadów w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
27 - rozwiń dot. sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania na ul. Szczecińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
26 - rozwiń dot. sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Górkach zapytanie Jacek Socha 2020-03-06 2020-03-19
25 - rozwiń dot. informacji nt. rozdysponowania blaszanych pawilonów z targowiska miejskiego zapytanie Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
24 - rozwiń dot. przetargu na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
23 - rozwiń dot. przetargów na usługi komunalne na terenach publicznych gminy interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
22 - rozwiń dot. informacji nt. wniosików na pozyskanie dofinansowania od 2015 r, interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
21 - rozwiń dot. braku informacji nt. programu interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
20 - rozwiń dot. zagospodarowania działki o byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
19 - rozwiń dot. dotacji z programów rządowych "Maluch +" i "Senior+" interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
18 - rozwiń dot. wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w spr. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
17 - rozwiń dot. przejęcia przez gminę budynku dworca PKP interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
16 - rozwiń dot. zapytania ofertowego w sprawie wyboru zarządcy cmentarza interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
15 - rozwiń dot. przekazania ulotek informacyjnych w sprawie segregacji śmieci interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
14 - rozwiń 1) dot. wniosku o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, 2) dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, 3) dot. zwrotu dotacji na budowę wiaty w Jarszewie, 4) dot. środków na zakup nowego samochodu pożarniczego interpelacja Monika Kosińska 2019-12-30 2020-01-13
13 - rozwiń dot. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i powołania PGK Eksploatacja interpelacja Monika Kosińska 2019-12-20 2020-01-03
12 - rozwiń dot. powołania spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Eksploatacja. interpelacja Jacek Golusda 2019-12-20 2020-01-03
11 - rozwiń 1) dot. działalności spółki PGK, 2) dot. inwestycji przeprowadzonej w parku Jana Pawła II, dot. 3) dot. kontroli składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami interpelacja Monika Kosińska 2019-11-15 2019-11-29
10 - rozwiń dot. postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Staromiejskiej interpelacja Anna Kowalska 2019-09-27
9 - rozwiń 1) dot. szczepień ochronnych przeciw grypie, 2) dot. przeznaczenia działki po byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Jadwiga Cuber 2019-09-27
8 - rozwiń 1) funkcjonowanie szpitala, 2) koszt wynajmu obiektów na terenie gminy, 3) informacja dot. przejętych działek od Wojewody Zachodniopomorskiego, 4) oświetlenie uliczne, 5) sygnalizacja świetlna, 6) odnowienie pasów na przejściach dla pieszych, 7) remont ul. Dworcowej i Jedności Narodowej, 8) dzika plaża, 9) czwartkowe pikniki, 10) program naprawczy interpelacja Monika Kosińska 2019-06-28 2019-07-09
7 - rozwiń 1) dot. remontu świetlicy w Kukułowie, 2) dot. strajku nauczycieli, 3) ustawienia radaru w miejscowości Jarszewo zapytanie Michał Moskiewicz 2019-03-29 2019-04-12
6 - rozwiń 2 zapytania dot. strajku nauczycieli zapytanie Jadwiga Cuber 2019-03-29 2019-04-12
5 - rozwiń 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2019-02-22 2019-03-08
4 - rozwiń 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie Monika Kosińska 2019-02-01 2019-02-15
3 - rozwiń 1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu" zapytanie Anna Kowalska 2019-02-01 2019-02-15
2 - rozwiń 1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zapytanie Jadwiga Cuber 2019-02-01 2019-02-15
1 - rozwiń 1) farma wiatrowa w Jarszewie, 2) strefa ekonomiczna, 3) konflikt na stadionie po meczu Gryf-Vineta Wolin zapytanie Michał Moskiewicz 2018-12-28 2019-01-11