Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
60 - rozwiń dot. informacji nt. punktów przyjmujących odpady z gospodarstw rolnych zapytanie Monika Kosińska 2020-10-09 2020-10-21
59 - rozwiń dot. szczepień ochronnych przeciw grypie dla emerytów zapytanie Jadwiga Cuber 2020-10-09 2020-10-21
58 - rozwiń dot. postawienia zarzutów Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
57 - rozwiń dot. budowy kompostowni odpadów organicznych w Mokrawicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
56 - rozwiń dot. budowy nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
55 - rozwiń dot. sprzedaży lokali na kwartale dominikańskim zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
54 - rozwiń dot. nasadzeń oraz gwarancji na prace wykonane w ramach rewitalizacji Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
53 - rozwiń dot. organizacji przez KaDeK i MOSiR bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
52 - rozwiń dot. kosztu organizacji ferii zimowych organizowanych przez Kamieński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapytanie Monika Kosińska 2020-09-04 2020-09-18
51 - rozwiń dot. utworzenia kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim interpelacja Anna Kowalska 2020-09-04 2020-09-18
50 - rozwiń dot. umowy w spr. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
49 - rozwiń dot. kosztu usunięcia trzcin na "dzikiej plaży" przy ul. Wilków Morskich interpelacja Monika Kosińska 2020-06-25 2020-07-09
48 - rozwiń dot. zamontowania lampy/halogenu przy ul. Piastowej interpelacja Anna Kowalska 2020-07-25 2020-07-09
47 - rozwiń dot. usunięcia niebezpiecznych elementów z placu zabaw w Chrząstowie interpelacja Bogdan Klamborowski 2020-06-25 2020-07-09
46 - rozwiń dot. przeznaczenia pomieszczenia dla Sołectwa Górki interpelacja Jacek Socha 2020-06-25 2020-07-09
45 - rozwiń dot. możliwości korzystania z usług Uzdrowiska przez mieszkańców Kamienia Pomorskiego interpelacja Jadwiga Cuber 2020-06-25 2020-07-09
44 - rozwiń 1) dot. budowy chodnika przy ul. Klasztornej, 2) dot. budowy mieszkań przy ul. Okrzei, 3) dot. traktu spacerowego wzdłuż murów miejskich, 4) dot. utwardzenia placu przy ul. Wilków Morskich, 5) dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Wąskiej, 6) dot. rozdysponowania kostki brukowej interpelacja Jacek Golusda 2020-06-25 2020-07-09
43 - rozwiń dot. ilości zwodowanych jednostek na marinie w 2019 r. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
42 - rozwiń dot. działalności Marina Sp. z o.o. zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
41 - rozwiń dot. prac konserwacyjnych wykonywanych na marinie technicznej zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
40 - rozwiń dot. przyznanych zniżek na Marinie w okresie pandemii zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
39 - rozwiń dot. zalania siedziby WOPR zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
38 - rozwiń dot. nasadzeń zastępczych w Parku Jana Pawła II zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
37 - rozwiń dot. wyburzenia części budynku po byłym hotelu żeglarskim zapytanie Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
36 - rozwiń dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
35 - rozwiń dot. przeznaczenia oszczędności na przewozie dzieci do szkół w czasie epidemii interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
34 - rozwiń dot. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-05-28
33 - rozwiń dot. rozbiórki trybuny głównej na stadionie miejskim interpelacja Monika Kosińska 2020-05-21 2020-06-04
32 - rozwiń dot. wykonania testów pracownikom przedszkoli interpelacja Anna Kowalska 2020-05-21 2020-06-04
31 - rozwiń dot. zmiany uchwały zmieniającej limit sprzedaży mieszkań komunalnych interpelacja Kazimiera Szymańska 2020-05-21 2020-06-04
30 - rozwiń dot. uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Wolińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
29 - rozwiń dot. informacji nt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
28 - rozwiń dot. segregacji odpadów w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
27 - rozwiń dot. sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania na ul. Szczecińskiej zapytanie Monika Kosińska 2020-03-06 2020-03-20
26 - rozwiń dot. sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Górkach zapytanie Jacek Socha 2020-03-06 2020-03-19
25 - rozwiń dot. informacji nt. rozdysponowania blaszanych pawilonów z targowiska miejskiego zapytanie Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
24 - rozwiń dot. przetargu na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kamień Pomorski interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
23 - rozwiń dot. przetargów na usługi komunalne na terenach publicznych gminy interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
22 - rozwiń dot. informacji nt. wniosików na pozyskanie dofinansowania od 2015 r, interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
21 - rozwiń dot. braku informacji nt. programu interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
20 - rozwiń dot. zagospodarowania działki o byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
19 - rozwiń dot. dotacji z programów rządowych "Maluch +" i "Senior+" interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
18 - rozwiń dot. wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w spr. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
17 - rozwiń dot. przejęcia przez gminę budynku dworca PKP interpelacja Monika Kosińska 2020-01-31 2020-02-14
16 - rozwiń dot. zapytania ofertowego w sprawie wyboru zarządcy cmentarza interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
15 - rozwiń dot. przekazania ulotek informacyjnych w sprawie segregacji śmieci interpelacja Anna Kowalska 2020-01-31 2020-02-14
14 - rozwiń 1) dot. wniosku o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, 2) dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, 3) dot. zwrotu dotacji na budowę wiaty w Jarszewie, 4) dot. środków na zakup nowego samochodu pożarniczego interpelacja Monika Kosińska 2019-12-30 2020-01-13
13 - rozwiń dot. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i powołania PGK Eksploatacja interpelacja Monika Kosińska 2019-12-20 2020-01-03
12 - rozwiń dot. powołania spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Eksploatacja. interpelacja Jacek Golusda 2019-12-20 2020-01-03
11 - rozwiń 1) dot. działalności spółki PGK, 2) dot. inwestycji przeprowadzonej w parku Jana Pawła II, dot. 3) dot. kontroli składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami interpelacja Monika Kosińska 2019-11-15 2019-11-29
10 - rozwiń dot. postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Staromiejskiej interpelacja Anna Kowalska 2019-09-27
9 - rozwiń 1) dot. szczepień ochronnych przeciw grypie, 2) dot. przeznaczenia działki po byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja Jadwiga Cuber 2019-09-27
8 - rozwiń 1) funkcjonowanie szpitala, 2) koszt wynajmu obiektów na terenie gminy, 3) informacja dot. przejętych działek od Wojewody Zachodniopomorskiego, 4) oświetlenie uliczne, 5) sygnalizacja świetlna, 6) odnowienie pasów na przejściach dla pieszych, 7) remont ul. Dworcowej i Jedności Narodowej, 8) dzika plaża, 9) czwartkowe pikniki, 10) program naprawczy interpelacja Monika Kosińska 2019-06-28 2019-07-09
7 - rozwiń 1) dot. remontu świetlicy w Kukułowie, 2) dot. strajku nauczycieli, 3) ustawienia radaru w miejscowości Jarszewo zapytanie Michał Moskiewicz 2019-03-29 2019-04-12
6 - rozwiń 2 zapytania dot. strajku nauczycieli zapytanie Jadwiga Cuber 2019-03-29 2019-04-12
5 - rozwiń 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2019-02-22 2019-03-08
4 - rozwiń 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie Monika Kosińska 2019-02-01 2019-02-15
3 - rozwiń 1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu" zapytanie Anna Kowalska 2019-02-01 2019-02-15
2 - rozwiń 1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zapytanie Jadwiga Cuber 2019-02-01 2019-02-15
1 - rozwiń 1) farma wiatrowa w Jarszewie, 2) strefa ekonomiczna, 3) konflikt na stadionie po meczu Gryf-Vineta Wolin zapytanie Michał Moskiewicz 2018-12-28 2019-01-11