Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. opłat za parking przy ratuszu

Numer: 70, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2021-03-26, data przekazania: 2021-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-09