Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2021-04-30, data przekazania: 2021-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-14