Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. przeznaczenia dotacji przez gminę dla Kamieńskiego Domu Kultury na organizację ferii zimowych w 2020 r.

Numer: 96, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2021-06-28, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-12