Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. informacji nt. punktów przyjmujących odpady z gospodarstw rolnych

Numer: 60, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-10-09, data przekazania: 2020-10-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-21