Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1) dot. braku organizacji 29 finału WOŚP, 2) dot. przetargu na odśnieżanie gminy

Numer: 67, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2021-02-19, data przekazania: 2021-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Cuber radny Ziemia Kamieńska

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-04