Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kamień Pomorski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Numer: 2, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2019-02-01

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Cuber radny Ziemia Kamieńska

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-15