Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wykonania testów pracownikom przedszkoli

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-05-21, data przekazania: 2020-05-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kowalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-04