Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. usunięcia niebezpiecznych elementów z placu zabaw w Chrząstowie

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-06-25, data przekazania: 2020-06-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Klamborowski radny Ziemia Kamieńska

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-09