Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu"

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kowalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-15