Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. informacji nt. rozdysponowania blaszanych pawilonów z targowiska miejskiego

Numer: 25, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-14