Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. przetargów na usługi komunalne na terenach publicznych gminy

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-14