Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. kosztu organizacji ferii zimowych organizowanych przez Kamieński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Numer: 52, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-18