Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. umowy w spr. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-06-25, data przekazania: 2020-06-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-09