Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. budowy nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Numer: 56, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Pomorskiego
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Kosińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-18