Przejdź do treści

Monika Kosińska

Zdjęcie: Monika Kosińska
Zdjęcie: Monika Kosińska

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Przynależność
Klub Radnych Ziemia Kamieńska
Klub
Ziemia Kamieńska
Kontakt m.kosinska@gminakamienpomorski.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-29
2 Komisja Wiejska stała 2024-05-29
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-29

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 dot. drogi gminnej w miejscowości Grębowo interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
2 dot. napraw dróg gminnych interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
3 dot. podtopień i zalania dróg w miejscowościach: Trzebieszewo, Płastkowo, Rekowo i Świniec interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
4 dot. uszkodzenia dachu przystanku autobusowego w Mokrawicy interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
5 dot. kary pieniężnej nałożonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na Burmistrza Kamienia Pomorskiego interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
6 dot. ogłoszenia przetargu na remont i konserwację murów obronnych interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
7 dot. zadłużenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
8 dot. zadłużenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. interpelacja 2024-05-29 2024-06-12
9 dot. zniszczonej drogi nr 203/1 w miejscowości Grębowo interpelacja 2024-06-25 2024-07-08
10 dot. naprawy drogi gminnej nr 204 obręb Trzebieszewo interpelacja 2024-06-25 2024-07-08
11 dot. zadłużenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. interpelacja 2024-06-25 2024-07-08

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 09:02:19 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:23:01 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:33:35 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:39:05 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:40:47 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:43:47 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:44:46 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:45:50 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:50:14 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:54:02 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:56:27 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:57:58 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:01:27 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:06 Wybór p. Jadwigi Cuber na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:51 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:03:52 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:04:30 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:05:28 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:06:21 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:07:08 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:08:06 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:09:01 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:10:06 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:12:24 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:13:46 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:16:17 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:17:21 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:06 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:55 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:19:51 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:20:43 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:21:25 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:22:37 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:24:52 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:26:15 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:04 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:58 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:29:37 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:30:19 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:00 Wybór p. Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:40 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:32:30 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:34:53 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:36:06 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:03 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:43 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:40:21 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:10 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:47:16 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:49:11 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:16:14 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymujący się
2024-05-29 11:21:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2024-05-29 11:34:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 r. (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:37:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorskim na 2024 r. (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:52:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:54:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:56:21 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Kamień Pomorski do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:22:35 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2024-05-29 12:25:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:26:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:27:28 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Za Chmurką”. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:28:25 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:29:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:34:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:35:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:36:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 5a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:46:57 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:59 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:48:01 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:42:39 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:43:25 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:13 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:45:04 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:45:44 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:46:27 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:20:23 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:06:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2024-06-25 12:09:21 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:14:35 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:25:55 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:28:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 2). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:30:38 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej oraz w sprawie pomnika przyrody nieożywionej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:32:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:33:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:37:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:38:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:40:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 13:03:00 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:13:39 Zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:14:46 Zdjęcie z porządku obrad pkt 14 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2 a) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:19:07 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 13:38:07 Wniosek o opracowanie projektów łańcuchów samorządowych, atrybutów władzy Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej. (jako zabezpieczenie środków na realizację tego zadania wskazuje się dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-07-18 09:11:31 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2024-07-18 09:16:24 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2024-07-18 09:23:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/24/24 Rady Miejskiej w Kamieniu z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2024-07-18 09:27:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za