Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kamień Pomorski

Komisja Wiejska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Wiejska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/21/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

   1. gospodarki przestrzennej i architektury na terenach wiejskich,

   2. rolnictwa i leśnictwa,

   3. ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,

   4. gospodarki wodnej,

   5. stanu sanitarnego gminy,

   6. opiniowania projektów uchwał,

   7. wydawania opinii w sprawach, w których jest wymagana opinia Komisji

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Klamborowski 1 wiceprzewodniczący Ziemia Kamieńska
Monika Kochanowicz członek Nasza Gmina Nasz Powiat
Monika Kosińska członek
Jacek Socha 0przewodniczący Ziemia Kamieńska
Kazimiera Szymańska członek