Przejdź do treści

Monika Kochanowicz

Zdjęcie: Monika Kochanowicz
Zdjęcie: Monika Kochanowicz

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Przynależność
Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
Klub
Nasza Gmina Nasz Powiat
Dyżury
Kontakt m.kochanowicz@gminakamienpomorski.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-29
2 Komisja Wiejska stała 2024-05-29
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-29

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 09:02:27 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:22:57 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:34:07 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:39:16 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:40:54 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:43:49 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:44:49 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:45:52 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:50:18 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:53:59 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:56:28 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:58:01 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:01:29 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:10 Wybór p. Jadwigi Cuber na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:53 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:03:51 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:04:39 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:05:34 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:06:24 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:07:11 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:08:11 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:09:04 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:10:07 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:12:25 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:16:13 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:17:20 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:08 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:55 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:19:52 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:20:39 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:21:29 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:22:28 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:24:45 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:26:10 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:12 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:57 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:29:40 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:30:23 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:05 Wybór p. Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:43 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:32:49 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:34:35 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:36:03 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:02 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:43 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:40:24 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:12 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:47:18 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:49:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:16:10 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:21:33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:34:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 r. (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:37:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorskim na 2024 r. (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:52:41 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:54:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:56:17 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Kamień Pomorski do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:22:44 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:25:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:26:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:27:31 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Za Chmurką”. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:28:27 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:29:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:30:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:31:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:33:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:34:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:35:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:36:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 5a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:46:58 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:59 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:48:00 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:42:40 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:43:29 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:15 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:59 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:45:46 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:46:28 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za