Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/27/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Beczak członek
Bogusław Rużewicz członek
Michał Sadowski 1 wiceprzewodniczący