Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika  Kosińska

Monika Kosińska

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 112, przynależność: Klub Radnych Łączy nas Kamień

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/14/18 członek
Komisja Budżetowa stała II/18/18 członek
Komisja Wiejska stała II/21/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie 2019-02-01 2019-02-15
5 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja 2019-02-22 2019-03-08
8 1) funkcjonowanie szpitala, 2) koszt wynajmu obiektów na terenie gminy, 3) informacja dot. przejętych działek od Wojewody Zachodniopomorskiego, 4) oświetlenie uliczne, 5) sygnalizacja świetlna, 6) odnowienie pasów na przejściach dla pieszych, 7) remont ul. Dworcowej i Jedności Narodowej, 8) dzika plaża, 9) czwartkowe pikniki, 10) program naprawczy interpelacja 2019-06-28 2019-07-09
11 1) dot. działalności spółki PGK, 2) dot. inwestycji przeprowadzonej w parku Jana Pawła II, dot. 3) dot. kontroli składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami interpelacja 2019-11-15 2019-11-29
13 dot. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i powołania PGK Eksploatacja interpelacja 2019-12-20 2020-01-03
14 1) dot. wniosku o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, 2) dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, 3) dot. zwrotu dotacji na budowę wiaty w Jarszewie, 4) dot. środków na zakup nowego samochodu pożarniczego interpelacja 2019-12-30 2020-01-13
17 dot. przejęcia przez gminę budynku dworca PKP interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
18 dot. wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w spr. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
19 dot. dotacji z programów rządowych "Maluch +" i "Senior+" interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
20 dot. zagospodarowania działki o byłym przedszkolu na ul. Wolińskiej interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
21 dot. braku informacji nt. programu interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
22 dot. informacji nt. wniosików na pozyskanie dofinansowania od 2015 r, interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
23 dot. przetargów na usługi komunalne na terenach publicznych gminy interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
24 dot. przetargu na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kamień Pomorski interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
25 dot. informacji nt. rozdysponowania blaszanych pawilonów z targowiska miejskiego zapytanie 2020-01-31 2020-02-14
27 dot. sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania na ul. Szczecińskiej zapytanie 2020-03-06 2020-03-20
28 dot. segregacji odpadów w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych zapytanie 2020-03-06 2020-03-20
29 dot. informacji nt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zapytanie 2020-03-06 2020-03-20
30 dot. uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Wolińskiej zapytanie 2020-03-06 2020-03-20
33 dot. rozbiórki trybuny głównej na stadionie miejskim interpelacja 2020-05-21 2020-06-04
34 dot. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja 2020-05-21 2020-05-28
35 dot. przeznaczenia oszczędności na przewozie dzieci do szkół w czasie epidemii interpelacja 2020-05-21 2020-06-04
36 dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych interpelacja 2020-05-21 2020-06-04
37 dot. wyburzenia części budynku po byłym hotelu żeglarskim zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
38 dot. nasadzeń zastępczych w Parku Jana Pawła II zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
39 dot. zalania siedziby WOPR zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
40 dot. przyznanych zniżek na Marinie w okresie pandemii zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
41 dot. prac konserwacyjnych wykonywanych na marinie technicznej zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
42 dot. działalności Marina Sp. z o.o. zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
43 dot. ilości zwodowanych jednostek na marinie w 2019 r. zapytanie 2020-05-21 2020-06-04
49 dot. kosztu usunięcia trzcin na "dzikiej plaży" przy ul. Wilków Morskich interpelacja 2020-06-25 2020-07-09
50 dot. umowy w spr. utrzymania i zagospodarowania zieleni, placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych interpelacja 2020-06-25 2020-07-09
52 dot. kosztu organizacji ferii zimowych organizowanych przez Kamieński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
53 dot. organizacji przez KaDeK i MOSiR bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
54 dot. nasadzeń oraz gwarancji na prace wykonane w ramach rewitalizacji Parku Jana Pawła II zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
55 dot. sprzedaży lokali na kwartale dominikańskim zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
56 dot. budowy nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
57 dot. budowy kompostowni odpadów organicznych w Mokrawicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
58 dot. postawienia zarzutów Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapytanie 2020-09-04 2020-09-18
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:12 Zmiana porzadku obrad - zdjęcie z porządku obrad pkt 11 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/368/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Kamień Pomorski do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:14:34 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:18:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:22:27 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:25:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:26:53 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:28:13 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2018-11-30 13:29:56 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:32:20 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:33:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:35:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:37:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2018-11-30 13:41:35 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:43:16 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:44:10 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:45:11 Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:47:00 Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:47:53 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:10:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania, II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:11:46 Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:12:52 Wybór radnego Jacka Golusdy na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:13:48 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:14:36 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:15:34 Wybór radnego Jacka Sochy na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:16:34 Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:17:36 Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:18:46 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:19:56 Wybór radnego Bogdana Klamborowskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:20:56 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:22:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:40:04 Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:41:02 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:41:50 Wybór radnego Jacka Sochy na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:42:40 Wybór radnej Kazimiery Szymańskiej na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:43:38 Wybór radnego Bogdana Klamborowskiego na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:44:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:51:46 Wybór radnej Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:52:47 Wybór radnej Jadwigi Cuber na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:53:35 Wybór radnego Piotra Beczaka na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:54:34 Wybór radnej Bożeny Muńdziakiewicz na członka Komisj Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:55:27 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:56:40 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:58:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:01:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:06:07 Wybór radnego Piotra Beczaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:07:08 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:08:12 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:10:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:12:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:12:41 Zmiana porządku obrad - dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:20:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:53:31 Wybór Pana Michała Moskiewicza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2018-11-30 14:08:00 Wybór Pana Michała Sadowskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2018-11-30 14:47:34 Wybór radnego Pana Jacka Sochy na przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2018-11-30 15:09:02 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:05:07 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 roku (projekt nr 1) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:07:04 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:11:25 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:19:46 Przyjęcie sprawozdania burmistrza z prac między sesjami. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:31:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:38:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:40:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:42:54 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic portu morskiego w Kamieniu Pomorskim. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:44:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:46:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:48:12 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2018-12-28 11:53:21 Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedawania i podawania napojów alkoholowych. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:57:43 Projekt uchwały w sprawie w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:59:55 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:13:39 Przyjęcie porządku obrad. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:15:19 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:24:57 Przyjęcie sprawozdania burmistrza z prac między sesjami. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:27:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. (projekt nr 1). IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:29:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 11:31:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kamień Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:03:54 Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:18:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kamień Pomorskim do realizacji projektu pn.: opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski” - projekt z AUTOPOPRAWKĄ IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:20:19 Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gminnej. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:22:41 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 62/17 położonej w obrębie Strzeżewo, gmina Kamień Pomorski. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:24:59 Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamieniu Pomorskim. IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:26:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. (projekt nr 1) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:28:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (projekt nr 1a) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:29:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. (projekt nr 2) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:31:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (projekt nr 2a) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:35:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamien Pomorski. (projekt nr 3) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:37:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (projekt nr 3a) IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 12:54:40 Wniosek Komisji Oświaty o obowiązkowe wprowadzenie e-dziennika w szkołach podstawowych Gminy Kamień Pomorski IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-01 13:02:22 Wniosek Komisji Wiejskiej o ujęcie w harmonogramie naprawy dróg gruntowych w pierwszej kolejności: odcinek drogi Płastkowo - Górki, droga nr 74 w Chrząszczewie IV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:03:25 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie pkt 5a - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 2). V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:05:09 Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:09:05 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:18:53 Przyjęcie sprawozdania burmistrza z prac między sesjami. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:21:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. (projekt nr 1). V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:24:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. (projekt nr 2). V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:28:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorskim na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:30:49 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:33:38 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (projekt nr 1) V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:35:11 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (projekt nr 2) V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-22 11:36:42 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok. V sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:17:12 Przyjęcie porządku obrac VI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:43:33 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:45:57 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2018 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:47:50 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:49:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 1). VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:50:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 2). VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:53:54 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:57:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2019”. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:58:20 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 1). VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:59:28 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 2). VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:00:42 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 3). VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:01:49 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:05:24 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:07:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o uchylenie uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:17:05 Wniosek o przygotowanie się (bezgotówkowo) do złożenia wniosku o dofinansowanie odtworzenia murów obronnych VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:13:09 Zmiana porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej - zdjęcie z porządku obrad w pkt 15 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:15:11 Zmiana porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej - wprowadzenie w pkt 15 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2) VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 11:16:09 Zmiana porządku obrad - zdjęcię z porządku obrad pkt 16- Projekt uchwały w sprawie przyznania pierszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-03-29 12:03:37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2) VI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:02:34 Zmiana porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej - wprowadzenie w pkt 21 porządku projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:09:38 Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:12:03 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:30:19 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:32:05 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2018. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:33:27 Ocena zasobów pomocy społecznej. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:35:00 Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:36:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem – na rok 2019. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:38:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:40:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:42:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:44:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:49:01 Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kamień Pomorski oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kamień Pomorski. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:50:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:54:47 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kamień Pomorski prowadzenia zadań zarządzania drogami publicznymi, powiatowymi nr 3034Z, 3020Z, 3035Z, 3026Z, 3031Z znajdujących się na terenie miasta Kamień Pomorski. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:56:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. (projekt nr 1) VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:58:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (projekt nr 1a) VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 11:59:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. (projekt nr 2) VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 12:01:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (projekt nr 2a) VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 12:02:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/278/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie gminy Kamień Pomorski. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-05-17 12:06:11 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:03:25 Zmiana porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1) VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:05:19 Zmiana porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a) VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:06:34 Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:08:22 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:16:37 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:45:00 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:51:28 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:53:39 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 11:57:56 Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim, kończącym działalność dniem 31 sierpnia 2019 r. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:00:03 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach na kadencję 2020-2023 VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:02:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/476/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2018-2022. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:03:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 1) VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:05:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 2) VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:06:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031 VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:07:39 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:09:12 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim zadania własnego Gminy Kamień Pomorski, dotyczącego prowadzenia Kompostowni Odpadów Organicznych w Mokrawicy. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:11:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kamień Pomorski VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:12:58 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-28 12:40:43 Wniosek Komisji Wiejskiej dot. naprawy drogi prowadzącej na Głaz Królewski, przycięcie drzew przy tej drodze i postawienie ławek przy punkcie widokowym. Źródło finansowania - fundusz dróg gruntowych , rezerwa budżetowa. VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:03:38 Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:05:59 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:17:28 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:26:26 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2019 roku IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 1) IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:30:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok (projekt nr 2) IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:46:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/452/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2019-09-27 11:51:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034 IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2019-09-27 11:53:16 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Wolińskiej 9B, 72-400 Kamień Pomorski. IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:55:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLVII/446/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamień Pomorski IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:57:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznania tych dodatków, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski . IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-27 11:58:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości IX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-18 11:02:39 Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. X sesja za
2019-10-18 11:04:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 r. X sesja za
2019-10-18 11:06:05 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. X sesja za
2019-10-18 11:12:28 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Moskiewicz, Jadwiga Cuber, Bogusław Rużewicz X sesja za
2019-10-18 11:27:47 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na kadencję 2020-2023. X sesja za
2019-11-15 11:05:38 Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:07:02 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:17:41 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:19:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:20:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034 XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:23:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2019 XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:39:31 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:43:18 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:45:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:47:54 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:51:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 11:53:39 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 12:03:00 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2019-11-15 12:06:00 Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 12:07:31 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 12:08:43 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 12:10:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-11-15 12:11:42 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. XI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:21:09 Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:22:19 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:33:23 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:34:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:37:41 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:39:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2019. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:44:36 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:46:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:47:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 11:49:14 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia określającego granice pasa technicznego w Kamieniu Pomorskim. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:01:30 Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2019-12-20 11:16:04 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień oraz o terminie i miejscu jej składania XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:06:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania XII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:05:00 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:06:31 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:08:33 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:11:52 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:27:50 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2020. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2019-12-30 11:34:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2020. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:40:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2019-12-30 11:41:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-30 11:43:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2022. XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:14:04 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:13:01 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-01-31 11:31:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:34:36 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:36:19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:40:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamień Pomorski, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w roku 2020. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:44:35 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLII/384/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego i ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadającej obwód, prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 11:46:28 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamień Pomorski w roku szkolnym 2019/2020. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:09:28 Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:10:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:11:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:13:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:15:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:17:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:18:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:21:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gmin Kamień Pomorski (projekt nr 4). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:23:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 4a). XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-01-31 13:17:47 Wniosek o przygotowanie materiałów informacji turystycznej wraz przygotowaniem sieci punktów dystrybucji tych materiałów XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 13:08:08 Wniosek o zobowiązanie Kamieńskiego Domu Kultury, by w porozumieniu z innymi instytucjami przygotował kalendarz imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w gminie Kamień Pomorski XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 13:04:37 Wniosek o informowanie sołtysów o planowanych inwestycjach, remontach i wszelkich zamierzeniach wykonywanych na terenie ich sołectwa XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:06:48 Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płastkowo, Śniatowo, Giżkowo, Skarchowo, Buszęcin, Jarzysław, Jarszewo, Rzewnowo, Miłachowo do burmistrza. XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 12:05:39 wniosek formalny o głosowanie bez dyskusji XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 13:32:10 Wniosek Klubu Radnych Łączy Nas Kamień dotyczący nieodpłatnego otrzymywania worków do segreacji odpadów - ze środków bieżących budżetu Gminy Kamień Pomorski XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-01-31 13:36:14 wniosek o umieszczenie lampy halogenu przy ul. Piastowej i ul. Gryfitów wraz z niezbędną dokumentacją projektową XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-21 10:02:13 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XV sesja Rady Miejskiej (zwołana na wniosek burmistrza) za
2020-02-21 10:09:50 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płastkowo, Śniatowo, Giżkowo, Skarchowo, Buszęcin, Jarzysław, Jarszewo, Rzewnowo, Miłachowo. XV sesja Rady Miejskiej (zwołana na wniosek burmistrza) za
2020-03-06 13:07:26 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:09:48 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie obelisku pamięci ofiar mordu katyńskiego w 80 rocznicę i katastrofy smoleńskiej w 10 rocznicę w miejscowości Wrzosowo na działce nr 92/2 obręb Wrzosowo XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:10:59 Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:12:07 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:02:07 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie opracowania kierunków założeń realizacji polityki budżetowej do końca roku budżetowego 2020, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:08:32 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:09:53 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:32:38 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:34:23 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:36:02 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:37:21 Ocena zasobów pomocy społecznej. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:38:44 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2019. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:40:18 Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:41:48 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2019 XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:43:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:46:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:47:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:51:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:52:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:55:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:56:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr 2a). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:58:35 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 17:19:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-05-21 17:48:48 Projekt uchwały w sprawie posadowienia obelisku – monumentu na działce nr 92/2 we Wrzosowie, pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i ofiar zbrodni katyńskiej, dokonanej na jeńcach wojennych oficerach Wojska Polskiego w 1940 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 17:51:58 Projekt uchwały w sprawie opracowania kierunkowych założeń realizacji polityki budżetowej do końca roku budżetowego 2020, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:01:41 Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:03:29 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:21:57 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:28:42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-06-25 15:34:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:39:47 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-06-25 15:45:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:46:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-06-25 15:48:53 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę nr 3/3 oraz 3/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Rarwino. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:50:25 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Rarwino. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:52:05 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 50/7 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:54:04 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki nr 291/25, 235, 251, 252/5, 253/25, 253/3 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski. (projekt nr 4) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:22:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorski. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-06-25 16:36:23 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:37:36 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:38:49 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:39:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kamień Pomorski na 2020 rok. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:41:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:45:18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:47:17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:48:27 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:49:46 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:51:02 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:52:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 4) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:54:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:56:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:57:56 Sprawozdanie z działalności Kamieńskiego Domu Kultury w 2019 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:04:56 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:06:43 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:37:48 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:40:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 1). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:41:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 2). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:45:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:47:59 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamień Pomorski w roku szkolnym 2020/2021. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:51:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/649/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:11:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-09-04 12:13:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-09-04 12:15:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za wynajem na okres 29 lat nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1b). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-09-04 12:17:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:18:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:20:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-09-04 12:26:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:30:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 13:02:42 Wniosek o postawienie lampy lub zamontowanie halogenu przy ulicy Piastowej XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 13:04:11 Wniosek o zorganizowanie spotkania mieszkańców z Konserwatorem zabytków XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za