Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kamień Pomorski

Komisja Oświaty

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/24/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

   1. wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,

   2. funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,

   3. upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,

   4. ochronay zabytków i innych dóbr kultury,

   5. działalności i rozwoju placówek turystyczno-rekreacyjnych,

   6. wypoczynku mieszkańców,

   7. opiniowania projektów uchwał,

   8. wydawania opinii w sprawach, w których jest wymagana opinia Komisji

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Beczak 1 wiceprzewodniczący Ziemia Kamieńska
Jadwiga Cuber 0przewodniczący Ziemia Kamieńska
Anna Kowalska członek
Bożena Muńdziakiewicz członek Ziemia Kamieńska