Komisja Oświaty

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/24/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Beczak 1 wiceprzewodniczący Ziemia Kamieńska
Jadwiga Cuber 0przewodniczący Ziemia Kamieńska
Anna Kowalska członek
Bożena Muńdziakiewicz członek Ziemia Kamieńska