Przejdź do treści

Komisja Oświaty

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 29-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała nr II/13/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania
 • Zakres działania:
  1. wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży,
  2. funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych,
  3. upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,
  4. ochrona zabytków i innych dóbr kultury,
  5. działalność i rozwój placówek turystyczno-rekreacyjnych,
  6. wypoczynek mieszkańców,
  7. opiniowanie projektów uchwał,
  8. wydawanie opinii w sprawach, których jest wymagana opinia Komisji

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Karolina Gościniak przewodniczący Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
2 Jacek Golusda członek Klub Radnych Ziemia Kamieńska
3 Anna Kowalska członek Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
4 Agnieszka Dranikowska członek Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
5 Jakub Borzymowski członek Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
6 Marek Szymański członek Klub Radnych Ziemia Kamieńska