Przejdź do treści

Jakub Borzymowski

Zdjęcie: Jakub Borzymowski
Zdjęcie: Jakub Borzymowski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Przynależność
Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
Klub
Nasza Gmina Nasz Powiat
Kontakt j.borzymowski@gminakamienpomorski.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-29
2 Komisja Budżetowa stała 2024-05-29
3 Komisja Oświaty stała 2024-05-29
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-29

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 09:02:26 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:22:57 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:34:02 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:39:11 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:40:55 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:43:48 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:44:46 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:45:52 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:50:17 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:53:58 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:56:28 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:58:01 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:01:29 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:07 Wybór p. Jadwigi Cuber na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:55 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:03:50 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:04:37 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:05:30 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:06:20 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:07:08 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:08:11 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:09:02 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:10:07 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:12:24 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:16:20 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:17:20 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:06 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:55 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:19:51 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:20:39 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:21:27 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:22:27 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:24:51 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:26:05 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:10 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:57 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:29:39 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:30:23 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:05 Wybór p. Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:42 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:32:45 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:34:37 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:35:57 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:02 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:41 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:40:23 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:08 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:47:19 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:49:25 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:16:09 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:21:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:34:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 r. (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:37:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorskim na 2024 r. (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:52:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:54:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:56:09 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Kamień Pomorski do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:22:45 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:25:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:26:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:27:26 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Za Chmurką”. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:28:24 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:29:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:30:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:31:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:33:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:34:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:35:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:36:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 5a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:46:59 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:42:00 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:48:04 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:42:42 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:43:25 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:14 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:58 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:45:45 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:46:28 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:20:27 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:06:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:09:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:14:31 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:26:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:28:21 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 2). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:30:39 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej oraz w sprawie pomnika przyrody nieożywionej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:32:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:33:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:37:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:38:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:40:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 12:42:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 4a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 13:03:06 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:13:47 Zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:14:56 Zdjęcie z porządku obrad pkt 14 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2 a) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 11:19:16 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-06-25 13:38:19 Wniosek o opracowanie projektów łańcuchów samorządowych, atrybutów władzy Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej. (jako zabezpieczenie środków na realizację tego zadania wskazuje się dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za