Przejdź do treści

Krzysztof Paliwoda

Zdjęcie: Krzysztof Paliwoda
Zdjęcie: Krzysztof Paliwoda

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Przynależność
Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
Klub
Nasza Gmina Nasz Powiat
Dyżury
Kontakt k.paliwoda@gminakamienpomorski.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-29
2 Komisja Wiejska stała 2024-05-29
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-29

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 09:02:27 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:22:58 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:33:41 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:39:09 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:40:54 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:43:51 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:44:47 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:45:48 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:50:15 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:54:00 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:56:27 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:58:04 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:01:29 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:07 Wybór p. Jadwigi Cuber na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:02:52 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:03:46 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:04:35 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:05:29 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:06:20 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:07:07 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:08:08 Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:09:03 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:10:05 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:12:25 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:13:45 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:16:18 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:17:17 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:04 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:18:50 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:19:51 Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:20:36 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:21:27 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:22:26 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:24:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:26:04 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:09 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:28:58 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:29:38 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:30:19 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:00 Wybór p. Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:31:41 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:32:32 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:34:43 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:35:59 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:01 Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:39:41 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:40:24 Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:09 Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:47:20 Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:49:12 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:16:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:21:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:34:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 r. (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:37:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorskim na 2024 r. (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:52:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:54:02 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP w Jarszewie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 11:56:14 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Kamień Pomorski do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:22:42 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:25:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:26:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:27:27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Za Chmurką”. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:28:26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:29:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:30:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:31:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:33:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:34:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:35:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 12:36:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 5a). II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:46:58 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:41:59 Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 09:47:58 Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:42:40 Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:43:25 Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:14 Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:44:57 Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:45:44 Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2024-05-29 10:46:27 Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za