Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kamień Pomorski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Michał  Sadowski

Michał Sadowski

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 128, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/14/18 wiceprzewodniczący
Komisja Budżetowa stała II/18/18 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała II/27/18 wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:12 Zmiana porzadku obrad - zdjęcie z porządku obrad pkt 11 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/368/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Kamień Pomorski do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:14:34 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:18:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:22:27 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:25:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:26:53 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:28:13 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2018-11-30 13:29:56 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:32:20 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:33:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:35:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:37:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:41:35 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:43:16 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:44:10 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:45:11 Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:47:00 Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:47:53 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:10:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania, II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:11:46 Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:12:52 Wybór radnego Jacka Golusdy na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:13:48 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:14:36 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:15:34 Wybór radnego Jacka Sochy na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:16:34 Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:17:36 Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:18:46 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:19:56 Wybór radnego Bogdana Klamborowskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:20:56 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:22:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:40:04 Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:41:02 Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:41:50 Wybór radnego Jacka Sochy na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:42:40 Wybór radnej Kazimiery Szymańskiej na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:43:38 Wybór radnego Bogdana Klamborowskiego na członka Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:44:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:51:46 Wybór radnej Anny Kowalskiej na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:52:47 Wybór radnej Jadwigi Cuber na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:53:35 Wybór radnego Piotra Beczaka na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:54:34 Wybór radnej Bożeny Muńdziakiewicz na członka Komisj Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:55:27 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:56:40 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:58:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:01:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:06:07 Wybór radnego Piotra Beczaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:07:08 Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:08:12 Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:10:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:12:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:12:41 Zmiana porządku obrad - dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:20:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 13:53:31 Wybór Pana Michała Moskiewicza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 14:08:00 Wybór Pana Michała Sadowskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2018-11-30 14:47:34 Wybór radnego Pana Jacka Sochy na przewodniczącego Komisji Wiejskiej II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-11-30 15:09:02 Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:05:07 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 roku (projekt nr 1) III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:07:04 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:11:25 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:19:46 Przyjęcie sprawozdania burmistrza z prac między sesjami. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:31:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:38:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:40:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:42:54 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic portu morskiego w Kamieniu Pomorskim. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:44:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:46:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:48:12 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:53:21 Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedawania i podawania napojów alkoholowych. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:57:43 Projekt uchwały w sprawie w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-28 11:59:55 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-18 11:02:39 Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. X sesja za
2019-10-18 11:04:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 r. X sesja za
2019-10-18 11:06:05 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. X sesja za
2019-10-18 11:12:28 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Moskiewicz, Jadwiga Cuber, Bogusław Rużewicz X sesja za
2019-10-18 11:27:47 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na kadencję 2020-2023. X sesja za
2020-02-21 10:02:13 Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XV sesja Rady Miejskiej (zwołana na wniosek burmistrza) za
2020-02-21 10:09:50 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płastkowo, Śniatowo, Giżkowo, Skarchowo, Buszęcin, Jarzysław, Jarszewo, Rzewnowo, Miłachowo. XV sesja Rady Miejskiej (zwołana na wniosek burmistrza) za
2020-03-06 13:07:26 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:09:48 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie obelisku pamięci ofiar mordu katyńskiego w 80 rocznicę i katastrofy smoleńskiej w 10 rocznicę w miejscowości Wrzosowo na działce nr 92/2 obręb Wrzosowo XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:10:59 Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 13:12:07 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:03:52 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:05:26 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:11:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 1). XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:12:19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:13:36 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2). XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:15:01 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2020 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:20:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:21:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorskim (projekt nr 1). XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:22:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:24:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2020”. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:28:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/37/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedawania i podawania napojów alkoholowych. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:30:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 15:39:21 Wniosek Komisji Wiejskiej o usunięcie niebezpiecznych elementów z placu zabaw w miejscowości Chrząstowo XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 14:59:12 wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie obelisku pamięci ofiar mordu katyńskiego w 80 rocznicę i katastrofy smoleńskiej w 10 rocznicę w miejscowości Wrzosowo na działce nr 92/2 obręb Wrzosowo do komisji XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-03-06 15:46:28 Wniosek o remont słupów ogłoszeniowych przy ul. Szpitalnej, Pocztowej, Wilków Morskich - środki płatne z budżetu gminy - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi XVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:02:07 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie opracowania kierunków założeń realizacji polityki budżetowej do końca roku budżetowego 2020, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:08:32 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:09:53 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:32:38 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:34:23 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:36:02 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:37:21 Ocena zasobów pomocy społecznej. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:38:44 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2019. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:40:18 Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:41:48 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2019 XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:43:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:46:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:47:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:51:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:52:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:55:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:56:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr 2a). XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 16:58:35 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 17:19:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 17:48:48 Projekt uchwały w sprawie posadowienia obelisku – monumentu na działce nr 92/2 we Wrzosowie, pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i ofiar zbrodni katyńskiej, dokonanej na jeńcach wojennych oficerach Wojska Polskiego w 1940 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-21 17:51:58 Projekt uchwały w sprawie opracowania kierunkowych założeń realizacji polityki budżetowej do końca roku budżetowego 2020, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:01:41 Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:03:29 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:21:57 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:28:42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:34:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:39:47 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:45:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:46:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:48:53 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę nr 3/3 oraz 3/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Rarwino. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:50:25 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Rarwino. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:52:05 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 50/7 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 15:54:04 Projekt uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki nr 291/25, 235, 251, 252/5, 253/25, 253/3 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski. (projekt nr 4) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:22:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorski. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-06-25 16:36:23 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:37:36 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:38:49 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:39:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kamień Pomorski na 2020 rok. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:41:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:45:18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:47:17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:48:27 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:49:46 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:51:02 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 3) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:52:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (projekt nr 4) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:54:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. (projekt nr 1) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:56:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. (projekt nr 2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-25 16:57:56 Sprawozdanie z działalności Kamieńskiego Domu Kultury w 2019 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:04:56 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:06:43 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:37:48 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:40:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 1). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:41:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 2). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:45:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:47:59 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamień Pomorski w roku szkolnym 2020/2021. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 11:51:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/649/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:11:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-09-04 12:13:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-09-04 12:15:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za wynajem na okres 29 lat nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1b). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-09-04 12:17:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:18:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:20:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:26:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 12:30:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 13:02:42 Wniosek o postawienie lampy lub zamontowanie halogenu przy ulicy Piastowej XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-09-04 13:04:11 Wniosek o zorganizowanie spotkania mieszkańców z Konserwatorem zabytków XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:05:25 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:35:05 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:37:12 Informacja z przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:41:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 1). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:43:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 2). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:45:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 3). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:47:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:49:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:51:58 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XVII/139/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:53:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:57:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 11:59:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/116/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:01:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:03:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:05:45 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:07:15 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:08:37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:09:51 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:11:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/50 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:13:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej działkę nr 28/7 położonej w obrębie Mokrawica. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:15:11 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:19:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony do dnia 31grudnia 2027 r. nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:33:04 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:34:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:36:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:38:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:39:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:41:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:42:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 4a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:44:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:45:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 5a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:49:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 6). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:51:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 6a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:53:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 7). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:54:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 7a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:55:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 8). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 12:57:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 8a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:00:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 9). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:01:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 9a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:02:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 10). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:04:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 10a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:06:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 11). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-10-09 13:15:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 11a). XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2020-10-09 13:23:59 Projekt uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetowej. XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:21:44 Wniosek o odesłanie do burmistrza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za wynajem na okres 29 lat nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt nr 11b) XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:47:15 wniosek o przeprowadzenie analizy finansowo-rzeczowej związanej z połączeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim z Kamieński Domem Kultury. Przedstawienie tej analizy Radnym Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w terminie do najbliższej sesji Rady XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-10-09 13:51:18 wniosek o wykoszenie poboczy na drodze gminnej Płastkowo-Górki XX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:16:01 Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:25:52 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:28:07 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:40:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 1). XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:43:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 2). XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:46:27 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:48:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2020. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:51:03 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 11:56:52 Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-04 12:00:00 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kamień Pomorski za rok szkolny 2019/2020. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 11:11:12 Zmiana porządku obrad - zdjęcie z porządku pkt 7 - Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/253/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 11:14:08 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 11:16:56 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 11:31:00 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 11:36:21 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 12:32:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 12:41:27 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 12:48:58 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kamień Pomorski. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:03:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:10:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:12:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:14:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:16:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:17:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:19:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-28 13:21:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 5). XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:06:10 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:19:20 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:23:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:25:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:26:46 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:28:34 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kamień Pomorski porozumień w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gmin: Dziwnów, Świerzno, Golczewo XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:30:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2023 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:32:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2027 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-19 11:34:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:01:46 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:23:20 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:26:20 Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2020 roku. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:28:09 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:30:09 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2021 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:32:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 11:34:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:30:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2021-03-26 12:33:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:35:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:37:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:39:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:54:16 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:56:40 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 12:58:52 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej (projekt nr 2). XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 13:01:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-03-26 13:03:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2021”. XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:03:50 Zmiana porządku obrad - zdjęcie z porządku punktu 9 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy (projekt nr 1). XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:06:44 Zmiana porządku obrad - zdjęcie z porządku punktu 10 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy (projekt nr 2). XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:09:32 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad w miejsce zdjętych projektów uchwał - Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/20 z Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy (projekt z dnia 29 kwietnia 2021 r.) XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:13:58 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:15:57 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:46:54 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:51:56 Ocena zasobów pomocy społecznej. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:53:36 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2020. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:55:20 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2020. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:57:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 11:59:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/20 z Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy (projekt z dnia 29 kwietnia 2021 r.). XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 12:02:18 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 12:04:33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 12:06:34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 12:08:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-30 12:10:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Referendum Ludowego. XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-05-28 11:12:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2021-05-28 11:15:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2021-05-28 11:19:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2021-06-28 12:03:00 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 12:20:35 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:27:30 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:34:23 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:41:18 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:42:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1) XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:44:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2) XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:45:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zrządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:57:20 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kamieńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Kamieniu Pomorskim. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 13:59:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2025. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:00:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:01:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:04:10 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:05:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:06:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:08:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:10:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:11:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:13:21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:24:54 Sprawozdanie z działalności Kamieńskiego Domu Kultury w 2020 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 14:27:38 Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-06-28 15:05:49 Wniosek Komisji Oświaty o realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5" – źródło finansowania – wolne środki XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2021-06-28 14:20:13 Wniosek formalny złożony przez Klub Radnych Ziemia Kamieńska o odesłanie do komisji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2021-07-29 08:06:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2021-07-29 08:30:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2021-09-30 13:06:43 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:08:29 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:44:22 Informacja z przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021 roku. XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:47:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:49:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:50:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 3). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:51:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 4). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:53:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:54:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:56:34 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamień Pomorski w roku szkolnym 2021/2022. XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:59:23 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 1). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:01:28 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 2). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:02:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:04:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:05:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:07:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:09:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:10:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:12:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorskim. XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:14:01 Projekt uchwały w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:15:16 Projekt uchwały w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 14:16:26 Projekt uchwały w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 3). XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-09-30 13:43:10 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 11:03:48 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamień Pomorski XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 11:09:15 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 11:10:29 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 11:44:59 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:12:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1). XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:14:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2). XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:15:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:19:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/16 z dnia 18 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:21:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:40:45 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:42:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:47:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:51:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 12:53:56 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-10-29 13:01:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamień Pomorski XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 11:32:12 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/336/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 11:38:23 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 11:47:13 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 11:49:07 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:07:39 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:10:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:12:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2035. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:17:12 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:20:02 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:39:30 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobrania. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:45:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:59:19 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 13:01:41 Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 13:03:43 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 13:06:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 13:09:52 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/336/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 13:12:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:37:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Stanisława Kuryłło. (projekt przygotowany przez Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat) XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-11-26 12:32:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Stanisława Kuryłło. (projekt przygotowany przez Klub Radnych Ziemia Kamieńska) XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2021-11-26 13:38:20 Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania uchwał: 1) nr XXVII/301/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2025, 2) nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2021-12-22 12:04:47 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2035. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 12:06:31 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 12:10:03 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 12:33:07 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 12:37:18 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:00:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:04:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:14:38 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:18:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:20:18 Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Kamień Pomorski za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2021-12-22 13:23:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2035 XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 11:29:50 Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 11:31:13 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:06:52 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:08:51 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:11:33 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:13:57 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:15:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:17:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 12:24:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 11:23:22 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego - Stanisława Kuryłło XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-01-21 13:00:13 Wniosek radnej Bożeny Muńdziakiewicz o zabezpieczenie kul betonowych wraz z podstawami z ul. Mickiewicza przed kradzieżą lub zaginięciem. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-03 12:03:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-03 12:13:49 Wniosek o przekazanie środków finansowych w kwocie 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) na konto Ambasady Ukrainy w Warszawie w celu dofinansowania pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 12:59:19 Wniosek o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie upoważniania Burmistrza Kamienia Pomorskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:04:44 Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:32:41 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:33:52 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2021 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2022r. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:36:12 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2022 rok. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:40:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1). XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:41:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2). XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:42:57 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:44:28 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:55:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:56:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2022”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 11:58:56 Projekt uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2022-03-25 12:03:25 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diety sołtysom. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2022-03-25 12:17:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Stanisława Kuryłło. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 12:19:16 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 12:20:36 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2022 rok. XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-03-25 13:11:52 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Kamienia Pomorskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 11:13:12 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 11:14:19 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 11:27:24 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:03:38 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:06:08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:07:32 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:27:27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:28:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:30:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:31:59 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:33:25 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:34:44 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:57:39 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 1). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:59:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 2). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 14:00:09 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 1). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 14:01:16 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 2). XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:36:11 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 11:08:20 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 14:03:22 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 3) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-06-24 13:50:03 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przeciw
2022-09-13 08:12:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-09-13 08:14:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XXXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-09-30 11:02:48 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 3) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:07:52 Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:10:18 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:11:01 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:35:10 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:39:04 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za pierwsze półrocze 2022 roku. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:41:06 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2021. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:42:45 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:44:32 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1). XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:45:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2). XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:49:55 Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 3). XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:51:47 Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:56:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2022”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:58:19 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 11:59:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 12:00:50 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 12:02:19 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 1). XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-09-30 12:03:41 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 2). XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-07 08:04:34 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 3) XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:05:48 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 4) XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:06:31 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:07:24 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:09:03 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:11:19 Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:18:05 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:19:19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2). XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:20:16 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 3). XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:21:13 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 4). XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:22:44 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:26:00 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-07 08:29:00 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XL sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zwołana na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego za
2022-10-28 11:03:14 Zmiana porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2) XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:04:40 Zmiana porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:11:06 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:12:17 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:13:11 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:45:11 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:47:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:48:29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:50:12 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:52:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:54:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/266/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 11:56:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/267/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 12:32:50 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 12:57:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/337/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:03:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:05:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:06:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:07:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:09:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-10-28 13:12:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:01:28 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:18:44 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:25:47 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:28:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:29:37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Kamień Pomorski. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:49:27 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 11:52:31 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:03:45 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/337/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:21:43 Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:24:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:26:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-11-25 12:27:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 09:32:00 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 09:48:11 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 09:51:08 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 09:58:35 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2023. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:03:31 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:05:46 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2023. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:08:35 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2025. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:10:00 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:11:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:13:08 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:14:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:16:12 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:17:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:18:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:20:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:21:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2022-12-23 10:28:00 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu z wynajem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt 2b). XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:05:12 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawię gruntów komunalnych położonych na terenie gminy Kamień Pomorski XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:11:57 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:13:00 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:43:07 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:46:46 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:48:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:49:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 3). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:51:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:52:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/452/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:54:45 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:56:24 Projekt uchwały w spawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:58:00 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 11:59:37 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 1). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:00:57 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (projekt nr 2). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:03:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski na lata 2023 - 2032”. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:05:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Kamienia Pomorskiego. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:06:50 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2023 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:08:19 Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:09:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:11:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:12:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:13:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:19:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:22:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-02-24 12:24:14 Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie gminy Kamień Pomorski XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:03:34 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:45:30 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:47:11 Ocena zasobów pomocy społecznej XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:48:48 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:50:02 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2023 rok XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:51:34 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:52:52 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2022 XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:53:59 Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2022 roku XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:55:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:56:55 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 11:58:31 Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:00:03 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:01:59 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 2). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:03:11 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 1). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:04:34 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej (projekt nr 2). XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:06:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2023”. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:25:46 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamień Pomorski do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:27:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski z o.o. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-04-28 12:28:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 3 lata nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:04:32 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:29:41 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:31:48 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 1). XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:33:15 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Pomorski na 2023 r. (projekt nr 2). XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:34:46 Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:36:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/452/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kamień Pomorski na rok 2023. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:38:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:43:27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystania z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:45:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:47:20 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamień Pomorski. XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:49:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-05-26 11:50:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). XLVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 11:13:56 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 11:52:48 Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 13:47:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 13:50:22 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 13:54:41 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 13:57:23 Projekt uchwały nr 1 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:00:15 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:01:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:05:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:11:09 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w 2022 roku. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:17:38 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach na kadencję 2024-2027. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:19:14 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:20:36 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:22:07 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:24:02 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:25:32 Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:27:03 Projekt uchwały nr 1a w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:28:30 Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 14:29:54 Projekt uchwały nr 2a w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 15:38:30 Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 15:40:50 Projekt uchwały nr 3a w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 11:10:02 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/459/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 11:11:22 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/460/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 11:12:43 Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 15:42:42 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/459/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-06-29 15:44:38 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/460/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim za
2023-07-28 11:14:09 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:16:22 Projekt uchwały w spawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:18:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:19:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:26:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat i 11 miesięcy nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:29:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr 3a). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-07-28 11:30:37 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym za