Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 6 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Beczak za
2 Jadwiga Cuber przeciw
3 Jacek Golusda przeciw
4 Bogdan Klamborowski przeciw
5 Monika Kochanowicz za
6 Monika Kosińska przeciw
7 Anna Kowalska za
8 Barbara Majcher przeciw
9 Michał Moskiewicz za
10 Bożena Muńdziakiewicz za
11 Bogusław Rużewicz wstrzymał się
12 Michał Sadowski za
13 Jacek Socha przeciw
14 Kazimiera Szymańska za
15 Mateusz Stodulski nieobecny