Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 1 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 8 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Beczak przeciw
2 Jadwiga Cuber przeciw
3 Jacek Golusda przeciw
4 Bogdan Klamborowski za
5 Monika Kosińska wstrzymał się
6 Anna Kowalska przeciw
7 Barbara Majcher przeciw
8 Michał Moskiewicz za
9 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
10 Bogusław Rużewicz za
11 Jacek Socha przeciw
12 Mateusz Stodulski przeciw
13 Kazimiera Szymańska za
14 Monika Kochanowicz nieobecny
15 Michał Sadowski nieobecny