Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
02-07-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim ; ul. Stary Rynek 1 ; 72-400 Kamień Pomorski

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie -stwierdzenie quorum.
  • 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  • 3. Przygotowanie wniosku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Rarwino na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
  • 4. Zamknięcie posiedzenia.