Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetowa, Komisja Oświaty, Komisja Wiejska

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim ; ul. Stary Rynek 1 ; 72-400 Kamień Pomorski

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
  • 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  • 3. Omówienie materiałów na sesję w dniu 25 czerwca 2024 roku.
  • 4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
  • 5. Zakończenie posiedzenia.