Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
11-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim ; ul. Stary Rynek 1 ; 72-400 Kamień Pomorski

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
  • 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  • 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
  • 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
  • 5. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
  • 6. Sprawy różne.
  • 7. Zakończenie posiedzenia.