Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 0 8 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Beczak przeciw
2 Jadwiga Cuber przeciw
3 Jacek Golusda przeciw
4 Bogdan Klamborowski przeciw
5 Monika Kochanowicz za
6 Monika Kosińska przeciw
7 Anna Kowalska za
8 Barbara Majcher przeciw
9 Michał Moskiewicz za
10 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
11 Michał Sadowski za
12 Jacek Socha przeciw
13 Kazimiera Szymańska za
14 Wojciech Gościniak za
15 Bogusław Rużewicz nieobecny