Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Beczak przeciw
2 Jadwiga Cuber przeciw
3 Jacek Golusda przeciw
4 Bogdan Klamborowski przeciw
5 Monika Kochanowicz za
6 Monika Kosińska wstrzymał się
7 Anna Kowalska za
8 Barbara Majcher przeciw
9 Michał Moskiewicz za
10 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
11 Bogusław Rużewicz wstrzymał się
12 Michał Sadowski wstrzymał się
13 Jacek Socha przeciw
14 Kazimiera Szymańska za
15 Wojciech Gościniak za