Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 4 7 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jacek Golusda przeciw
2 Bogdan Klamborowski przeciw
3 Monika Kochanowicz wstrzymał się
4 Monika Kosińska wstrzymał się
5 Anna Kowalska przeciw
6 Barbara Majcher przeciw
7 Michał Moskiewicz za
8 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
9 Bogusław Rużewicz wstrzymał się
10 Michał Sadowski przeciw
11 Jacek Socha przeciw
12 Kazimiera Szymańska wstrzymał się
13 Jadwiga Cuber nieoddany
14 Piotr Beczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jadwiga Cuber przeciw
2 Jacek Golusda przeciw
3 Bogdan Klamborowski przeciw
4 Monika Kochanowicz wstrzymał się
5 Monika Kosińska wstrzymał się
6 Anna Kowalska przeciw
7 Barbara Majcher przeciw
8 Michał Moskiewicz przeciw
9 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
10 Bogusław Rużewicz przeciw
11 Michał Sadowski przeciw
12 Jacek Socha przeciw
13 Kazimiera Szymańska wstrzymał się
14 Piotr Beczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jadwiga Cuber przeciw
2 Jacek Golusda przeciw
3 Bogdan Klamborowski przeciw
4 Monika Kochanowicz wstrzymał się
5 Monika Kosińska wstrzymał się
6 Anna Kowalska przeciw
7 Barbara Majcher przeciw
8 Michał Moskiewicz przeciw
9 Bożena Muńdziakiewicz przeciw
10 Bogusław Rużewicz przeciw
11 Michał Sadowski przeciw
12 Jacek Socha przeciw
13 Kazimiera Szymańska wstrzymał się
14 Piotr Beczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 3 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jadwiga Cuber przeciw
2 Jacek Golusda za
3 Bogdan Klamborowski za
4 Monika Kochanowicz za
5 Monika Kosińska wstrzymał się
6 Anna Kowalska za
7 Barbara Majcher za
8 Michał Moskiewicz za
9 Bożena Muńdziakiewicz za
10 Bogusław Rużewicz wstrzymał się
11 Michał Sadowski za
12 Jacek Socha wstrzymał się
13 Kazimiera Szymańska przeciw
14 Piotr Beczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 1