Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
7 - rozwiń 1) dot. remontu świetlicy w Kukułowie, 2) dot. strajku nauczycieli, 3) ustawienia radaru w miejscowości Jarszewo zapytanie Michał Moskiewicz 2019-03-29 2019-04-12
6 - rozwiń 2 zapytania dot. strajku nauczycieli zapytanie Jadwiga Cuber 2019-03-29 2019-04-12
5 - rozwiń 1) dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) dot. wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3) dot. kontroli realizacji projektu budowy wiaty w Jarszewie interpelacja Monika Kosińska 2019-02-22 2019-03-08
4 - rozwiń 1) dot. remontu dachu SP nr 1, 2) dot. termomodernizacji budynku OSP w Trzebieszewie, 3) dot. rejestru umów za 2017 i 2018 rok, 4) dot. umowy nr 47/2016 na wynajem lokalu dla zakładu gastronomicznego zapytanie Monika Kosińska 2019-02-01 2019-02-15
3 - rozwiń 1) dot. zamontowania lampy przy ul. Gryfitów, 2) dot. nieruchomości po byłym "Kleciu" zapytanie Anna Kowalska 2019-02-01 2019-02-15
2 - rozwiń 1) dot. zanieczyszczania środowiska 2) dot. działań podejmowanych przez gminę w stosunku do osób zanieczyszczających środowisko 3) dot. utrzymania czystości i porządku na terenie prywatnych posesji 4) dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zapytanie Jadwiga Cuber 2019-02-01 2019-02-15
1 - rozwiń 1) farma wiatrowa w Jarszewie, 2) strefa ekonomiczna, 3) konflikt na stadionie po meczu Gryf-Vineta Wolin zapytanie Michał Moskiewicz 2018-12-28 2019-01-11